Tầm quan trọng của phụ liệu may mặc

Trên thực tế, trong ngành may mặc ngoài các loại vải dệt được sử dụng trong các sản phẩm dệt may trên tất cả các vật liệu có thể được gọi là phụ kiện may mặc dệt may, bao gồm nhiều lớp lót, vật liệu đệm, chất độn, chỉ khâu, vật liệu buộc, vật liệu trang trí, vật liệu đánh dấu , Vật liệu đóng gói và như vậy, tất cả các phụ kiện, bất kể chất lượng của sản phẩm và chất lượng bên ngoài có một tác động rất quan trọng. 

Không nghi ngờ gì nữa, dù phụ kiện may mặc nào thuộc về chi tiết của sản phẩm, nhưng các chi tiết thường có thể xác định số phận của một miếng các sản phẩm dệt may, một bộ (các) phần của thiết kế, chất lượng, và sản phẩm dệt may Phụ tùng thường đóng một vai trò rất lớn, và đôi khi thậm chí nhiều hơn vải chính nó, vai trò là nhỏ, một khi chất lượng không đủ điều kiện, có liên quan đến toàn bộ sản phẩm và thậm chí toàn bộ hàng dệt may.

< Trở lại

Bài viết liên quan